Executive Committee
 • Xiang Xiao

  Shanghai Jiao Tong University, China

  Dean

 • Fengping Wang

  Shanghai Jiao Tong University, China

  Executive Dean

 • Yu Zhang

  Shanghai Jiao Tong University, China

  Deputy Dean

 • Xipeng Liu

  Shanghai Jiao Tong University, China

  Member

 • Huahua Jian

  Shanghai Jiao Tong University, China

  Member

 • Liang Dong

  Shanghai Jiao Tong University, China

  Member

 • Yinzhao Wang

  Shanghai Jiao Tong University, China

  Member

 • Weishu Zhao

  Shanghai Jiao Tong University, China

  Member